Nordic Publicity Agency S.L. er forpliktet til å holde dette nettstedet oppdatert og med korrekt informasjon. Skulle du likevel oppleve noe som ikke er korrekt eller utdatert, vil vi bli takknemlige dersom du varsler oss om dette. Vennligt oppgi hvor på nettstedet du fant dette. Vi vil da tak tak i dette snarest. Vennligst send din respons via e-post til: web@aktueltspania.net.

Vi er ikke ansvarlige for tap som følge av unøyaktigheter eller ufullstendighet, og heller ikke for tap som følge av problemer forårsaket av eller forbundet med spredning av informasjon over Internett, for eksempel forstyrrelser eller avbrudd. Ved bruk av nettskjemaer tilstreber vi å begrense antall obligatoriske felt til et minimum. For tap som følge av bruk av data, råd eller ideer levert av eller på vegne av Nordic Publicity Agency S.L. via denne nettsiden, Nordic Publicity Agency S.L. aksepteres intet ansvar.

Bruk av dette nettstedet og alle komponentene (inkludert fora) er gjenstand for følgende betingelser for bruk. Selv beskjeden bruk av nettstedet innebærer at du har kunnskap om og aksepterer disse betingelsene.

Eventuelle personlige data som du gir oss i sammenheng med din tilbakemelding eller forespørsel vil kun bli brukt i henhold til vår personvernerklæring.

Nordic Publicity Agency S.L. skal gjøre alt for å beskytte systemene mot enhver form for ulovlig bruk. Nordic Publicity Agency S.L. skal iverksette egnede tekniske og organisatoriske tiltak for dette formål, idet det blant annet tas hensyn til den nyeste teknikken. Det skal imidlertid ikke holdes ansvarlig for noe tap, direkte og / eller indirekte, påført en bruker av nettstedet, som oppstår som et resultat av ulovlig bruk av systemene fra en tredjepart.

Nordic Publicity Agency S.L. tar ikke ansvar for innhold fra nettsteder der en hyperlink eller annen referanse er gjort. Betingelser og forhold rundt Produkter og tjenester tilbudt av tredjeparts-aktører er utelukkende den aktuelle tredjeparts-aktørens ansvar.

Alle immaterielle rettigheter til innhold på dette nettstedet er innhentet Nordic Publicity Agency S.L. eller tilhører tredjeparter som har plassert innholdet selv eller fra den som Nordic Publicity Agency S.L. har fått en brukerlisens.

Innholdet på denne nettsiden er tilgjengelig under en Creative Commons – Navngivelse 4.0 lisens, med mindre annet er spesifisert.

Dersom du har spørsmål eller problemer med tilgjengeligheten på dette nettstedet, vennligst kontakt oss.