Velkommen som bruker av markedsplassen.es – en del av aktueltspania.net. I denne artikkelen blir navnet “Markedsplassen” brukt for å referere til markedsplassen.es. Når du bruker tjenester på vår side, innebærer det at du har lest, forstått og forpliktet deg til å overholde denne avtalen mellom deg og eieren av dette nettstedet Nordic Publicity Agency S.L.

Les også: Personvern på markedsplassen.es

1. Nordic Publicity Agency S.L. har redaktøransvar for det som publiseres på aktueltspania.net. Du må ikke laste opp eller publisere noe på aktueltspania.net som er i strid med denne avtalen eller med spansk lov. Dette gjelder innhold som er:

• pornografisk, rasistisk, blasfemisk, diskriminerende, truende eller ærekrenkende.

• i strid med markedsføringsloven eller alkohol- og tobakksloven.

• griper inn i tredjeparts immaterielle rettigheter, særlig opphavsretten til dataprogrammer, film/video og musikk. All tilgjengeliggjøring av rettighetsbelagt innhold må være klarert (avtalt) med den som innehar den aktuelle rettigheten.

• spamming, verving eller reklame.

• trolling, hets, mobbing, støtende eller falskt.

Ovenstående er eksempler og begrenser ikke ditt ansvar og dine forpliktelser i forhold til andre relevante regler.

2. Markedsplassen forbeholder seg retten til å fjerne materiale som er eller kan være i strid med spansk lov eller som etter vår vurdering kan være i strid med denne brukeravtalen. Slik sletting blir eventuelt gjort etter vurdering fra redaksjonen i markedsplassen.es eller moderatorer utnevnt av redaksjonen. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på brukeravtalen, vil du bli blokkert fra å kommentere på markedsplassen.es.

3. Vi forbeholder oss retten til å ta i bruk materiale som blir publisert av brukere på markedsplassen.es, også i papirutgaven av vårt magasin Aktuelt Spania. Innhold kan bli gjenstand for kritisk og granskende journalistikk.

4. Det du publiserer på markedsplassen.es kan bli benyttet i markedsføringen av tjenesten.

5. Aktuelt Spania forbeholder seg retten til å lagre innholdet så lenge Nordic Publicity Agency S.L. finner det ønskelig. Dette gjelder selv om du sletter deg som bruker av aktueltspania.net.

6. Du må ikke utgi deg for å være noen annen enn deg selv på markedsplassen.es.

7. Nordic Publicity Agency S.L. er ikke ansvarlig for tap eller skade som er forårsaket av bruk av tjenesten.

8. aktueltspania.net er i hovedsak annonsefinansiert. Det vil derfor kunne bli presentert reklame/annonser i tilknytning til innholdet ditt.

9. Vi behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven. Vi vil kun bruke de opplysningene du gir til oss til å utvikle og drive tjenesten i henhold til personvernavtalen.

10. Nordic Publicity Agency S.L. har anledning til å overføre sine rettigheter og plikter til tredjepart.

11. Denne brukeravtalen oppdateres regelmessig. Det er den til enhver tid gjeldende versjonen som er gjeldende mellom deg og Nordic Publicity Agency S.L. Nordic Publicity Agency S.L. plikter å gjøre brukeren oppmerksom på større endringer i bruker- og personvernavtalen.

12. Det er et vilkår for å legge ut innhold på aktueltspania.net at denne brukeravtalen er akseptert som bindende mellom deg og Nordic Publicity Agency S.L.