Årsmøte holdes onsdag 26. februar 2020 kl 18.00 i Casa Cultura, Salon de la Reunion, 2. etasje, Alfaz del Pi.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen den 5. februar 2020. Innmelding av saker sendes til mailadresse: costatrimmen.styret@gmail.com

For å avgi stemme må kontingenten være betalt innen 15. februar 2020.

De som ikke har betalt før 15. februar er hjertelig velkommen til å delta på årsmøte, men uten stemmerett.

For styret i Costatrimmen: Marrit Kop, leder.

Rull til toppen